Tiener Jeug

Seniorjeug: Tieners (Gr 7-Matrieks)
Die visie van die Tienerbediening is om die liefde van God, die passie van Jesus Christus en die closeness van sy Gees op ’n kreatiewe manier met ons tieners te deel sodat hulle op hul unieke wyse ’n verskil kan maak in hul leef-wêreld.

Kategese: Formele kategese vir gr. 7 tot en met Belydenisaflegging. Dit vind plaas elke Sondag om 18:00 in die saal en loop uit op die erediens om 19:00. Dit is verpligtend vir alle dooplidmate, tieners in die gemeente om die kategese en daarvolgende erediens by te woon.

Somer tye : Jan- Mei en Sep-Oktober  se jeugdiens is om 19:00 tot 20:00

Winter tye: Junie- Augustus se jeugdiens is om 18:00 tot 19:00