Kantoor

Skriba en saakgelastigde: Tandi Viljoen

Kantoorure: Maandae, Woensdae en Vrydae 09:00 – 13:00

Koster: Stuart Kirkman

Kantoorure: Maandae, Woensdae, Vrydae 08:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00

Posadres: Frieslandstraat 63, Oostersee, Parow, 7500
Tel: (021) 939 3830
E-pos: ngkerkoostersee1@gmail.com

Bankbesonderhede:

NG Kerk Oostersee

ABSA – Parow Takkode: 502110

Rekeningnommer: 390180748