Jeugkommissie 

Jeugkommissie 

Funksie: Die uitreik na en bediening van ons Junior-, Senior- en naskoolse Jeug d.m.v. kinderkerk, kampe, groeigeleenthede, jeugdienste, pastorale spreekkamer, die aanbied van kleingroepe en jaarlikse Belydenisgroep.

Gawes benodig: Gelowiges wat ’n passie het vir jongmense, en wat hulself kan verbind tot die bediening van ons jeug deur mentorskap, verhoudingsbou, musiek [en kunste], sosiale media, kampe en gebed.

Pieter Nel 082 479 7691