Leraars

Ds Jampie Nel (voltydse leraar)

Selnommer 083 4304 075|
 jampienel@gmail.com

Jampie het in Uitenhage gematrikuleer en daarna op Stellenbosch gaan Teologie studeer.  Sy was vir 16 jaar predikant in Pretoria voordat sy in 2012 die beroep na Oostersee aanvaar het. Jampie is getroud met Marius en het Meestersgrade in Narratiewe Pastoraat (UNISA) en Gemeentebediening (US).  Saam het hulle ‘n dogter, Marelize en ‘n seun, Pieter.  

Prof Marius Nel (leraar gekoppel aan die gemeente)
Selnommer 083 4304 075|  mjnel@sun.ac.za
Marius het in Oos-Londen  gematrikuleer en daarna op Stellenbosch gaan Teologie studeer.  Hy was vir 18 jaar predikant in Pretoria voordat hy in 2012 ‘n pos aan Stellenbosch Universiteit aanvaar het.  Hy is tans medeprofessor in Nuwe-Testament aan die Fakulteit Teologie.  Marius is vir van die gemeente se eredienste verantwoordelik en dien op enkele kommissies.