Saam op reis – warm teenoor mekaar - Brandend vir die Here!

Koninkrykstyd 2020

Leef anders – skop jou skoene uit

Omskrywing: Dink vir ʼn oomblik na oor die vraag: Wanneer skop ek my skoene uit? Is dit wanneer ons regtig ontspanne is en tot rus kom?

Hierdie beeld herinner ons daaraan dat God ons uitnooi om by Hom te kom rus, van sy teenwoordigheid bewus te word en dan te ontvang wat Hy vir ons wil gee. Om ons skoene by God uit te skop is om veilig en welkom te voel by die Here, omdat Hy ons vergewe en ons uitnooi om by sy voete te kom sit. (te leef soos vergeefdes wat versoen is met God.) Om in sy teenwoordigheid stil te raak en rus te vind. 

Geloofsonderskeidende vrae:

Wie is God?

Hoe is Hy nou by my/ons teenwoordig?

Geloofsgewoontes: (i) Gebed van die hart (centering prayer). (ii) Betree jou sanctuary. (iii) Om joernaal te hou.

Mylpaal: Om vier dae ‘n week vir 15+ minute stil te word in God se teenwoordigheid.

– Op watter lewensverhoudings moet ek bewustelik fokus?

– Watter geloofsgewoontes moet ek daadwerklik beoefen?

– Hoe kan ek my geloofsgroei beoordeel?  Watter mylpale moet ek bereik? Die belangrikste mylpaal of ons ‘n bepaalde geloofsgewoonte beoefen is of ons dit vir meer dae doen as wat ons dit nie doen nie (die s.g. “4/7-beginsel”). 

Die Gebed van die hart

Psalm 1:1-3 – Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.  Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. 

Agtergrond

Gebed van die hart is ‘n spesifieke vorm van gebed wat uitsluitlik op God fokus.  Die doel van die gebed is nie om iets van God te vra nie, maar eerder om ons gedagtes aan God oor te gee deur op ‘n eienskap van Hom te fokus.  Deur op God te fokus, en in sy teenwoordigheid stil te raak, stel ons onsself oop om God se stem te hoor en om sy liefde in ons lewens te ontvang.

In die gebed van die hart word gemediteer oor ‘n Skrifgedeelte, of ‘n eenvoudige woord, wat vir ons beskryf hoe dit is om in God se teenwoordigheid te wees.  Met die gebed vertoef ons gewoon as gelowiges in God se teenwoordigheid, en in plaas van om ons behoeftes, vrese en drome aan die Here te kommunikeer is die enigste woord wat ons bid die woord wat ons gekies het om te keer dat ons gedagtes wegdryf van God af.  Só kan woorde soos “liefde, vrede, Jesus, Vader”, of ‘n gedeelte uit die Skrif gebruik word om ons gedagtes op God te fokus.  Die woord of frase anker ons aan God deur op een van sy eienskappe te fokus.  Anders as Oosterse vorme van meditasie is die doel van die gebed van die hart dus nie om ons gedagtes leeg te maak nie, maar eerder om dit te vul met een gedagte wat dit vir ons omskryf wat dit beteken om in God se teenwoordigheid te wees. 

Die naam van die gebed kom van die wete dat die Heilige Gees in ons woon en sodoende ons hart aan God verbind.  Om deur die gebed van die hart stil te raak in die teenwoordigheid van God, en ons gedagtes aan Hom te koppel, is ‘n manier om ons innerlike lewe in lyn met God te bring.  Dit help ons om tot rus te kom.  Al te dikwels is ons gedagtes en onderbewussyn steeds onrustig al het ons liggame tot rus gekom.  Dié dat ons só moeilik stil kan word om op God te fokus, of om uit die Skrif te lees.  Om deur die gebed van die hart stil te word by God stel ons onsself oop om God se stem in ons lewens te hoor deur ons innerlike en uiterlike lewens vir ‘n tyd af te grens van ons gedagtes oor God.

Metodiek

Sonder jouself af vir ‘n minimum van vyftien minute.  Stel die wekker op jou selfoon as jy bekommerd is jy gaan tred van tyd verloor.

Maak seker dat jy gemaklik sit.  Verkieslik moet beide voete op die vloer wees, jou rug reguit, en geen ledemate gekruis nie.  Haal bewustelik ‘n paar kere diep in en uit asem.  Plaas jouself doelbewus in die teenwoordigheid van God.  Raak bewus van God se liefde vir jou en plaas jou in die middelpunt daarvan. 

Kies ‘n woord of frase uit die Skrif wat jou begeerte na God se teenwoordigheid bewoord (bv. “liefde, genade, trou en vrede”).  Laat die woord of frase jou gedagtes vashou deurdat jy die woord herhaal in jou gedagtes.  Vir sommige bidders help dit om die woord saam met die ritme van hulle asemhaling te herhaal.  Byvoorbeeld “God (asem uit) is liefde (asem in)”.  Op die manier word ons gedagtes, en liggame, aan God gebind.

Neem jou tyd om tot rus te kom.  Dit is nie vreemd as daar in die begin baie gedagtes deur jou kop maal nie en dat jy sukkel om op God te fokus nie.  Laat die steurende gedagtes gaan deur hulle nie verder te bedink nie.  Bring eerder jou aandag terug na die woord of frase wat jy gekies het deur die dit in jou gedagtes te herhaal.  Verplaas so die steurende gedagtes met jou fokus woord.

Een van die maniere om jou gedagtes tot rus te laat kom, is om in jou gedagtes ‘n rivier voor te stel waarvan die oppervlakte onstuimig en vol opdrifsels is, maar waarvan die bodem, waar jy rus, kalm en rustig is.  Verbeel jou dat jou steurende gedagtes deel van die opdrifsels is wat weggevoer word.  Moenie hulle probeer volg nie, maar laat hulle gaan.  ‘n Ander tegniek is om jouself in ‘n stil kamer te verbeel waar jy alles wat jou pla of onrustig maak veilig in die laaie van ‘n groot hout kas kan wegbêre en toesluit.

As jou gedagtes tot rus gekom het, kan jy vertoef in God se teenwoordigheid by jou.  Vertrou die Heilige Gees, wat in die diepste van jou gees woon, en wat jou met God verbind.

Neem ‘n paar minute om uit die gebed te beweeg.  Moenie te haastig wees nie, asem as ‘t ware God se teenwoordigheid in.  Bied jouself aan God vir die take wat op jou wag.  Herhaal in jou gebed “Ek behoort aan u” en “Wees met my”.

Verleng jou tyd met God soos wat jy dit reg kry om langer en langer in God se teenwoordigheid stil te word.

Neem ‘n oomblik om van jou gewaarwordings oor God en jou rus by Hom in jou joernaal neer te skryf.


Ons Visie

Saam op reis – warm teenoor mekaar – brandend vir die Here! Ten diepste is ’n visie ’n blik op God self, op wat Hy kan en wil doen.  Na aanleiding van Hebreërs 11:27 is dit om die onsienlike God se werk onder ons te sien en om met Hom saam te werk in die uitvoering daarvan.  ’n Gemeentevisie verskaf die bestaansrede vir ’n gemeente, sowel as […]

Jeugbediening

Juniorjeug: Junior Kinderkerk (Gr.1-6) tydens die oggenddienste. Die kinderkerk vir die gr. 1-6 bestaan uit ’n groot- en kleingroep-byeenkoms en word volledig as ’n erediens aangebied met ’n pretaktiwiteit en doenaktiwiteit as deel van elke byeenkoms. Dit geskied tydens die oggenddiens soos aangedui op die Jaarprogram as: “Kinderkerk”. Dit vind plaas in die saal tydens die volwasse erediens om 9:30. Kontakpersoon: Nicolette du Toit – […]

Afkondigings

Nuusbrief 18 Januarie 2021 https://mailchi.mp/f975024bf02a/ngkerkoostersee-9431856

Kontak Ons

Posadres: Frieslandstraat 63, Oostersee, Parow, 7500 Tel: (021) 939 3830 Faks:  086-547-4450 E-pos: ngkerkoostersee1@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Oostersee