Saam op reis – warm teenoor mekaar - Brandend vir die Here!

54 km in 54 dae

NG Kerk Oostersee is 54 jaar oud hierdie jaar. Ons wil graag iets saam as gemeente doen, maar is bewus van die gevolge wat die COVID tyd vir ons in hou. Oostersee wil almal graag uitnooi om deel te neem aan die aanlyn stap vir die gemeente.

Die kostes beloop R54 per persoon. Die inskrywings kan by die kantoor plaasvind of aanlyn. https://www.entryninja.com/…/76534-54-km-in-54-days/enter

Oostersee wil graag almal aanmoedig om die vars lug in te asem en daagliks jou deel te stap.

Ons Visie

Saam op reis – warm teenoor mekaar – brandend vir die Here! Ten diepste is ’n visie ’n blik op God self, op wat Hy kan en wil doen.  Na aanleiding van Hebreërs 11:27 is dit om die onsienlike God se werk onder ons te sien en om met Hom saam te werk in die uitvoering daarvan.  ’n Gemeentevisie verskaf die bestaansrede vir ’n gemeente, sowel as […]

Jeugbediening

Juniorjeug: Junior Kinderkerk (Gr.1-6) tydens die oggenddienste. Die kinderkerk vir die gr. 1-6 bestaan uit ’n groot- en kleingroep-byeenkoms en word volledig as ’n erediens aangebied met ’n pretaktiwiteit en doenaktiwiteit as deel van elke byeenkoms. Dit geskied tydens die oggenddiens soos aangedui op die Jaarprogram as: “Kinderkerk”. Dit vind plaas in die saal tydens die volwasse erediens om 9:30. Kontakpersoon: Nicolette du Toit – […]

Afkondigings

  Nuusbrief  https://mailchi.mp/9a67bec421d3/ngkerkoostersee-10117864

Kontak Ons

Posadres: Frieslandstraat 63, Oostersee, Parow, 7500 Tel: (021) 939 3830 Faks:  086-547-4450 E-pos: ngkerkoostersee1@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Oostersee