Saam op reis – warm teenoor mekaar - Brandend vir die Here!

Nuut gedink oor gemeente wees – deel van die gemeenskap van gelowiges

Antonio Machado het by geleentheid gesê: “There is no way; we make the road by walking it

In ons konteks, is hy tegelykertyd reg en ook verkeerd.

Hy is reg in die sin dat ons onsself op ongekarteerde terrein bevind. Die omgewing verander so dikwels en so vinnig, dat mens nogal sukkel om by te bly en sommige besluit om eenvoudig nie by alles te probeer aanpas nie. Die vraag is net: Wat ignoreer ons en waarby pas ons aan? Ons vind maar uit soos wat ons tyd verloop. Die vraag vir onsself is net – Doen ons dit alleen? Of doen ons dit saam met ander?

Hy is wat ons konteks betref verkeerd. Ons bely dat ons die Een ken wat van Homself praat as die Weg en die Waarheid en die Lewe. Daar is dus ‘n Weg. Ons kan sê:

“There is a Way. We know Him and we walk with Him.”

Dit vra die volgende:

Dat elke gelowige/lidmaat van Oostersee duidelik sal bely:

  • Ek glo in God die Vader, in die Seun en die Heilige Gees – Die Drie-Enige God staan met my in ‘n persoonlike verhouding.
  • Ek glo dat die Drie-Enige God mense (ons) roep en hulle (ons) deel maak van sy uitreik na die wêreld.
  • Diegene wat Hy roep om sy kinders te word, maak Hy deel van die liggaam van Christus en Hy stuur ons om na die wêreld uit te reik met sy liefde en sy seën.
  • Hy gee ook aan die liggaam van Christus (Oostersee gemeente en al haar lidmate) die opdrag om vir mekaar te sorg en ek is deel van hierdie “ons”.

Ons het mekaar nodig. Hou op om te dink dis ander se werk, of dat jy nie iets kan doen nie. Kom erediens toe waar ons saam die Here loof en aanbid. Kom meld aan vir diens. Wees bewus van jou bure en van geleenthede om die liefde te wys. Bid saam met die gemeente dat die Here ons lamp helder sal laat skyn te midde van die uitdagings. Wees gehoorsaam.

Ons stap die pad saam in verbondenheid, tot eer van die Here en tot uitbreiding van sy koninkryk.

Ons Visie

Saam op reis – warm teenoor mekaar – brandend vir die Here! Ten diepste is ’n visie ’n blik op God self, op wat Hy kan en wil doen.  Na aanleiding van Hebreërs 11:27 is dit om die onsienlike God se werk onder ons te sien en om met Hom saam te werk in die uitvoering daarvan.  ’n Gemeentevisie verskaf die bestaansrede vir ’n gemeente, sowel as […]

Jeugbediening

Juniorjeug: Junior Kinderkerk (Gr.1-6) tydens die oggenddienste. Die kinderkerk vir die gr. 1-6 bestaan uit ’n groot- en kleingroep-byeenkoms en word volledig as ’n erediens aangebied met ’n pretaktiwiteit en doenaktiwiteit as deel van elke byeenkoms. Dit geskied tydens die oggenddiens soos aangedui op die Jaarprogram as: “Kinderkerk”. Dit vind plaas in die saal tydens die volwasse erediens om 9:30. Kontakpersoon: Nicolette du Toit – […]

Afkondigings

  Nuusbrief  https://mailchi.mp/9a67bec421d3/ngkerkoostersee-10117864

Kontak Ons

Posadres: Frieslandstraat 63, Oostersee, Parow, 7500 Tel: (021) 939 3830 Faks:  086-547-4450 E-pos: ngkerkoostersee1@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Oostersee