Eiendomskommissie

Eiendomskommissie – James Schietekat (021) 939-6966

Funksie: Beplan en bestuur die instandhouding van die kerkgebou, toerusting en kerkgrondvolgens begroting. Bestuur kapitale projekte saam met Finansiëlekommissie.

Gawes benodig: Gelowiges met selfdoenkundigheid en tuiniers.

Kontak gerus ook vir Stuart Kirkman by die kerkkantoor tydens kantoorure.