Ons Visie

Saam op reis – warm teenoor mekaar – brandend vir die Here!

Ten diepste is ’n visie ’n blik op God self, op wat Hy kan en wil doen.  Na aanleiding van Hebreërs 11:27 is dit om die onsienlike God se werk onder ons te sien en om met Hom saam te werk in die uitvoering daarvan.  ’n Gemeentevisie verskaf die bestaansrede vir ’n gemeente, sowel as die doel wat die gemeente moet najaag.  Alles wat ’n gemeente aanpak moet dus daaraan gemeet kan word. As gemeente het ons ‘n visie om warm teenoor mekaar te wees en brandend vir die Here.  Elke woord van die visie is van belang vir die verstaan van die gemeente se identiteit en haar aktiwiteite.

Warm – Ons skep graag veilige ruimtes vir ander om in tuis te kom. Ons wil hartlik wees en omgee.

Teenoor mekaar –  Ons besef dat ons eerste roeping geleë is by ons broers en susters in Christus, maar dit sluit nie die vreemdelinge uit nie.

Brandend – Om brandend te wees beteken vir ons om altyddeur bewus te wees van ons roeping en doelbewus daarin te groei.

Vir die Here – Dit gaan alles oor God Drie-Enig wat ons roep en ons stuur. Dit gaan nie oor onsself nie, maar oor Hom en oor die Evangelie vir almal!