Laerskool Jeug

Juniorjeug: Junior Kinderkerk (Gr.1-6) tydens die oggenddienste.

Die kinderkerk vir die gr. 1-6 bestaan uit ’n groot- en kleingroep-byeenkoms en word volledig as ’n erediens aangebied met ’n pretaktiwiteit en doenaktiwiteit as deel van elke byeenkoms. Dit geskied tydens die oggenddiens soos aangedui op die Jaarprogram as: “Kinderkerk”. Dit vind plaas in die saal tydens die volwasse erediens om 9:30.

Kontakpersoon: Nicolette du Toit – 082 441 0442