Administrasiekommissie

Funksie: Algemene administrasie van die gemeente, die koördinering en organisering van huisbesoekafsprake. Die weeklikse koördinering en beplanning van gebeure en voorbidding vir die gemeentelede. Die uitbou van die kommunikasiekanale in ons gemeente deur ’n webwerf, e-pos en SMS-stelsel te gebruik. Die kommissie bestaan uit al die gemeente se amptenare. 

Kontak die kerkkantoor vir meer inligting