Erediensbediening

Eredienskommissie 

Funksie: Toesig hou oor die Woordverkondiging, die koördinering en beplanning van eredienste. Die Leraar, Orrelis, Jeugwerker, die Leierdiaken, die Koster, asook gemeentelede dien op die kommissie.

Gawes benodig: Gelowiges wat ’n belangstelling of ervaring, hierin het

Kontak: Stéfan Doveton-Moore by 083-455-9229