COVID-19

Die hele wêreld is ontwrig, in skok, in nood, in rou. Vir ‘n tyd soos
hierdie, glo ons dat geloof saak maak. Let op wie jy kan ondersteun, vir jy
kan bid en wat daar is wat jy kan doen. Wanneer ons op ander se nood
fokus, neem ons eie angs af en ons dankbaarheid word groter.
Hebreërs 10:19-25

Laat ons met vrymoedigheid na God gaan

19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die
heiligdom, 20 en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg
het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.
21 En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22 laat ons tot God nader met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons
harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas
met skoon water. 23 Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely,
want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24 Laat ons ook na
mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25 Ons
moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se
gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan,
en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.


Ons kan nie nou fisies samekomste hou nie, maar ons kan digitaal by
mekaar inskakel. Word deel van die 30 dae tuis retraite – Hoop begin hier
Deur die skakel te volg, kan jy by die Youtube video’s uitkom.

https://www.youtube.com/channel/UCSkHFIgYUzywZm4aZ0zAlWw

Vir verdere inligting oor COVID-19 besoek asseblief die volgende skakel –

https://sacoronavirus.co.za/